Från och med 2019-05-01 är fotvården öppen måndag till onsdag!